Lokacija

Špansko je smješteno u zapadnom dijelu grada Zagreba. U neposrednoj blizini projekta su svi važni prateći sadržaji potrebni za stanovanjem kao što su brojne trgovine, osnovna škola, vrtić, tržnica, bus stanice, sve smješteno u 10-tak minuta hodanja od same lokacije projekta.

Građevinska parcela buduće stambene graĎevine nalazi se u naselju Špansko, na križanju ulica Nikole Pavića i Mikše Pelegrinović, na k.č.br. 2878/1, k.o. Stenjevec, odnosno z.k.br. 325/55 k.o. Vrapče.
Glavni kolni i pješački pristup na parcelu je izravno iz ulice Nikole Pavića.
 
vrh stranice