Garaža -1

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Garaža -1

Ukupan broj spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži 174

Popis spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži

Oznaka Površina Status  
Sp 70 1,89 m2 Prodan
Sp 69 1,80 m2 Prodan
Sp 68 3,96 m2 Prodan
Sp 67 3,19 m2 Prodan
Sp 66 1,80 m2 Prodan
Sp 65 1,80 m2 Prodan
Sp 64 1,89 m2 Prodan
Sp 63 2,73 m2 Prodan
Sp 62 2,86 m2 Prodan
Sp 61 2,86 m2 Za prodaju
Sp 60 2,86 m2 Za prodaju
Sp 59 2,86 m2 Za prodaju
Sp 58 2,86 m2 Za prodaju
Sp 57 2,86 m2 Za prodaju
Sp 56 3,89 m2 Prodan
Sp 55 4,84 m2 Prodan
Sp 54 2,86 m2 Za prodaju
Sp 53 2,86 m2 Prodan
Sp 52 2,86 m2 Prodan
Sp 51 2,86 m2 Prodan
Sp 50 2,79 m2 Prodan
Sp 49 3,38 m2 Prodan
Sp 48 3,38 m2 Prodan
Sp 47 3,38 m2 Prodan
Sp 46 4,48 m2 Prodan
Sp 45 3,68 m2 Prodan
Sp 44 3,84 m2 Prodan
Sp 43 3,84 m2 Prodan
Sp 42 3,84 m2 Prodan
Sp 41 3,68 m2 Prodan
Sp 40 3,84 m2 Prodan
Sp 39 3,52 m2 Prodan
Sp 38 3,59 m2 Prodan
Sp 37 3,84 m2 Prodan
Sp 36 4,16 m2 Za prodaju
Sp 35 4,16 m2 Za prodaju
Sp 34 3,64 m2 Za prodaju
Sp 33 3,64 m2 Za prodaju
Sp 32 4,16 m2 Za prodaju
Sp 31 4,16 m2 Za prodaju
Sp 30 3,06 m2 Za prodaju
Sp 29 4,38 m2 Prodan
Sp 28 3,83 m2 Prodan
Sp 27 3,83 m2 Prodan
Sp 26 3,83 m2 Za prodaju
Sp 25 3,83 m2 Za prodaju
Sp 24 4,32 m2 Za prodaju
Sp 23 3,32 m2 Za prodaju
Sp 22 4,16 m2 Prodan
Sp 21 4,16 m2 Prodan
Sp 20 4,16 m2 Za prodaju
Sp 19 4,16 m2 Za prodaju
Sp 18 4,16 m2 Za prodaju
Sp 17 3,75 m2 Prodan
Sp 16 3,59 m2 Prodan
Sp 15 3,52 m2 Prodan
Sp 14 3,84 m2 Prodan
Sp 13 4,16 m2 Prodan
Sp 12 3,84 m2 Prodan
Sp 11 3,84 m2 Prodan
Sp 10 3,84 m2 Prodan
Sp 9 3,68 m2 Prodan
Sp 8 4,48 m2 Prodan
Sp 7 3,78 m2 Prodan
Sp 6 3,78 m2 Prodan
Sp 5 3,81 m2 Prodan
Sp 4 2,30 m2 Prodan
Sp 3 2,30 m2 Prodan
Sp 2 2,30 m2 Prodan
Sp 1 2,20 m2 Prodan
GM 103 18,92 m2 Prodan
GM 102 19,97 m2 Prodan
GM 80 20,28 m2 Prodan
GM 74 20,44 m2 Prodan
GM 73 17,36 m2 Prodan
GM 72 17,36 m2 Prodan
GM 69 14,68 m2 Rezerviran
GM 68 14,70 m2 Prodan
GM 64 14,13 m2 Prodan
GM 63 16,49 m2 Prodan
GM 62 16,44 m2 Prodan
GM 61 15,23 m2 Prodan
GM 59 20,22 m2 Prodan
GM 56 18,05 m2 Prodan
GM 55 17,78 m2 Prodan
GM 27 16,01 m2 Prodan
GM 20 24,03 m2 Prodan
GM 19 24,03 m2 Za prodaju
GM 18 24,03 m2 Za prodaju
GM 17 24,03 m2 Prodan
GM 16 15,75 m2 Prodan
GM 15 15,66 m2 Prodan
GM 14 18,32 m2 Prodan
GM 9 18,10 m2 Prodan
GM 8 15,44 m2 Rezerviran
GM 7 15,44 m2 Prodan
GM 6 15,66 m2 Prodan
GM 5 15,66 m2 Prodan
GM 4 15,66 m2 Prodan
GM 3 15,66 m2 Prodan
GM 2 13,41 m2 Prodan
GM 1 13,50 m2 Za prodaju
PM 22 17,67 m2 Prodan
PM 104 20,56 m2 Za prodaju
PM 101 12,63 m2 Prodan
PM 100 12,50 m2 Prodan
PM 99 12,69 m2 Prodan
PM 98 12,94 m2 Prodan
PM 97 12,75 m2 Prodan
PM 96 12,50 m2 Prodan
PM 95 12,75 m2 Prodan
PM 94 12,75 m2 Prodan
PM 93 12,50 m2 Prodan
PM 92 12,75 m2 Prodan
PM 91 12,75 m2 Rezerviran
PM 90 12,50 m2 Rezerviran
PM 89 12,75 m2 Prodan
PM 88 17,00 m2 Prodan
PM 87 13,00 m2 Prodan
PM 86 13,00 m2 Prodan
PM 85 12,75 m2 Rezerviran
PM 84 12,50 m2 Prodan
PM 83 12,75 m2 Prodan
PM 82 17,70 m2 Prodan
PM 81 16,50 m2 Prodan
PM 79 14,54 m2 Prodan
PM 78 14,82 m2 Prodan
PM 77 14,54 m2 Prodan
PM 76 14,54 m2 Prodan
PM 75 14,82 m2 Prodan
PM 71 14,82 m2 Prodan
PM 70 14,82 m2 Prodan
PM 67 13,72 m2 Prodan
PM 66 13,89 m2 Prodan
PM 65 13,64 m2 Prodan
PM 60 13,38 m2 Prodan
PM 58 16,72 m2 Prodan
PM 57 16,72 m2 Prodan
PM 54 15,50 m2 Prodan
PM 53 12,75 m2 Prodan
PM 52 12,50 m2 Prodan
PM 51 12,75 m2 Prodan
PM 50 12,75 m2 Prodan
PM 49 12,50 m2 Rezerviran
PM 48 12,75 m2 Prodan
PM 47 12,75 m2 Prodan
PM 46 12,50 m2 Prodan
PM 45 12,75 m2 Prodan
PM 44 12,75 m2 Prodan
PM 43 12,50 m2 Prodan
PM 42 12,75 m2 Prodan
PM 41 12,75 m2 Prodan
PM 40 12,50 m2 Prodan
PM 39 12,75 m2 Prodan
PM 38 12,75 m2 Prodan
PM 37 12,50 m2 Prodan
PM 36 12,75 m2 Prodan
PM 35 12,50 m2 Prodan
PM 34 12,50 m2 Prodan
PM 33 14,42 m2 Rezerviran
PM 32 13,64 m2 Rezerviran
PM 31 13,38 m2 Prodan
PM 30 13,38 m2 Prodan
PM 29 13,64 m2 Prodan
PM 28 13,64 m2 Prodan
PM 26 13,64 m2 Prodan
PM 25 13,38 m2 Prodan
PM 24 13,38 m2 Prodan
PM 23 18,18 m2 Prodan
PM 21 14,03 m2 Prodan
PM 13 13,41 m2 Prodan
PM 12 12,75 m2 Prodan
PM 11 12,75 m2 Prodan
PM 10 13,41 m2 Prodan
vrh stranice