Garaža -2

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Garaža -2

Ukupan broj spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži 172

Popis spremišta, garažnih i parkirnih mjesta na etaži

Oznaka Površina Status  
Sp 136 1,89 m2 Prodan
Sp 135 1,80 m2 Prodan
Sp 134 3,96 m2 Za prodaju
Sp 133 3,19 m2 Za prodaju
Sp 132 1,80 m2 Prodan
Sp 131 1,80 m2 Prodan
Sp 130 1,89 m2 Prodan
Sp 129 2,73 m2 Prodan
Sp 128 2,86 m2 Prodan
Sp 127 2,86 m2 Prodan
Sp 126 2,86 m2 Prodan
Sp 125 2,86 m2 Prodan
Sp 124 2,86 m2 Prodan
Sp 123 2,86 m2 Za prodaju
Sp 122 3,89 m2 Za prodaju
Sp 121 5,85 m2 Prodan
Sp 120 2,86 m2 Za prodaju
Sp 119 2,86 m2 Prodan
Sp 118 2,86 m2 Prodan
Sp 117 2,86 m2 Za prodaju
Sp 116 2,86 m2 Prodan
Sp 115 2,73 m2 Prodan
Sp 114 2,86 m2 Prodan
Sp 113 3,38 m2 Prodan
Sp 112 3,38 m2 Prodan
Sp 111 3,38 m2 Prodan
Sp 110 4,48 m2 Prodan
Sp 109 3,68 m2 Prodan
Sp 108 3,84 m2 Prodan
Sp 107 3,84 m2 Prodan
Sp 106 3,84 m2 Prodan
Sp 105 3,68 m2 Prodan
Sp 104 3,84 m2 Prodan
Sp 103 3,52 m2 Prodan
Sp 102 3,68 m2 Prodan
Sp 101 3,84 m2 Prodan
Sp 100 4,16 m2 Za prodaju
Sp 99 4,16 m2 Za prodaju
Sp 98 3,64 m2 Prodan
Sp 97 3,64 m2 Za prodaju
Sp 96 4,16 m2 Prodan
Sp 95 4,16 m2 Za prodaju
Sp 94 3,84 m2 Za prodaju
Sp 93 4,16 m2 Za prodaju
Sp 92 4,16 m2 Za prodaju
Sp 91 4,16 m2 Za prodaju
Sp 90 4,16 m2 Za prodaju
Sp 89 4,16 m2 Za prodaju
Sp 88 4,16 m2 Za prodaju
Sp 87 3,84 m2 Za prodaju
Sp 86 3,68 m2 Prodan
Sp 85 3,52 m2 Prodan
Sp 84 3,84 m2 Prodan
Sp 83 4,16 m2 Prodan
Sp 82 3,84 m2 Prodan
Sp 81 3,84 m2 Za prodaju
Sp 80 3,84 m2 Prodan
Sp 79 3,68 m2 Prodan
Sp 78 4,48 m2 Prodan
Sp 77 3,78 m2 Prodan
Sp 76 3,78 m2 Prodan
Sp 75 3,81 m2 Prodan
Sp 74 2,30 m2 Prodan
Sp 73 2,30 m2 Prodan
Sp 72 2,30 m2 Prodan
Sp 71 2,20 m2 Prodan
GM 209 18,92 m2 Prodan
GM 208 19,97 m2 Prodan
GM 184 20,28 m2 Prodan
GM 178 20,44 m2 Prodan
GM 177 17,36 m2 Prodan
GM 176 17,36 m2 Prodan
GM 173 14,68 m2 Prodan
GM 172 14,70 m2 Prodan
GM 168 14,13 m2 Rezerviran
GM 167 16,49 m2 Prodan
GM 166 16,44 m2 Prodan
GM 165 15,23 m2 Rezerviran
GM 163 20,22 m2 Prodan
GM 160 18,05 m2 Prodan
GM 159 17,78 m2 Prodan
GM 131 16,01 m2 Prodan
GM 124 24,03 m2 Prodan
GM 123 24,03 m2 Rezerviran
GM 122 24,03 m2 Prodan
GM 121 24,03 m2 Prodan
GM 120 15,75 m2 Prodan
GM 119 15,66 m2 Prodan
GM 118 18,32 m2 Prodan
GM 113 18,10 m2 Prodan
GM 112 15,44 m2 Prodan
GM 111 15,44 m2 Prodan
GM 110 15,66 m2 Prodan
GM 109 15,66 m2 Prodan
GM 108 15,66 m2 Prodan
GM 107 15,66 m2 Prodan
GM 106 13,41 m2 Prodan
GM 105 13,50 m2 Prodan
PM 210 20,56 m2 Prodan
PM 207 12,63 m2 Za prodaju
PM 206 12,50 m2 Prodan
PM 205 12,69 m2 Prodan
PM 204 12,94 m2 Prodan
PM 203 12,75 m2 Prodan
PM 202 12,50 m2 Prodan
PM 201 12,75 m2 Prodan
PM 200 12,75 m2 Prodan
PM 199 12,50 m2 Prodan
PM 198 12,75 m2 Prodan
PM 197 12,75 m2 Prodan
PM 196 12,50 m2 Prodan
PM 195 12,75 m2 Prodan
PM 194 17,00 m2 Prodan
PM 193 16,00 m2 Prodan
PM 192 16,00 m2 Prodan
PM 191 13,00 m2 Prodan
PM 190 13,00 m2 Prodan
PM 189 12,75 m2 Prodan
PM 188 12,50 m2 Prodan
PM 187 12,75 m2 Prodan
PM 186 17,70 m2 Prodan
PM 185 16,50 m2 Prodan
PM 183 14,54 m2 Rezerviran
PM 182 14,82 m2 Prodan
PM 181 14,54 m2 Prodan
PM 180 14,54 m2 Prodan
PM 179 14,82 m2 Prodan
PM 175 14,82 m2 Prodan
PM 174 14,82 m2 Prodan
PM 171 13,72 m2 Prodan
PM 170 13,89 m2 Prodan
PM 169 13,64 m2 Prodan
PM 164 13,38 m2 Prodan
PM 162 16,72 m2 Prodan
PM 161 16,72 m2 Prodan
PM 158 15,50 m2 Prodan
PM 157 12,75 m2 Prodan
PM 156 12,50 m2 Prodan
PM 155 12,75 m2 Prodan
PM 154 12,75 m2 Prodan
PM 153 12,50 m2 Za prodaju
PM 152 12,75 m2 Prodan
PM 151 12,75 m2 Prodan
PM 150 12,50 m2 Prodan
PM 149 12,75 m2 Za prodaju
PM 148 12,75 m2 Za prodaju
PM 147 12,50 m2 Prodan
PM 146 12,75 m2 Prodan
PM 145 12,75 m2 Prodan
PM 144 12,50 m2 Prodan
PM 143 12,75 m2 Za prodaju
PM 142 12,75 m2 Prodan
PM 141 12,50 m2 Prodan
PM 140 12,75 m2 Prodan
PM 139 12,50 m2 Prodan
PM 138 12,50 m2 Prodan
PM 137 14,42 m2 Prodan
PM 136 13,64 m2 Prodan
PM 135 13,38 m2 Prodan
PM 134 13,38 m2 Prodan
PM 133 13,64 m2 Prodan
PM 132 13,64 m2 Prodan
PM 130 13,64 m2 Prodan
PM 129 13,38 m2 Prodan
PM 128 13,38 m2 Prodan
PM 127 18,18 m2 Prodan
PM 126 17,67 m2 Prodan
PM 125 14,03 m2 Prodan
PM 117 13,41 m2 Prodan
PM 116 12,75 m2 Prodan
PM 115 12,75 m2 Prodan
PM 114 13,41 m2 Prodan
vrh stranice