Objekt Malešnica

Početak gradnje: siječanj 2019. godine
Planirani završetak gradnje: prosinac 2020. godine
 
Ovaj projekt obuhvaća izgradnju stambeno-poslovne zgrade sa 105 stambenih jedinica i 24 poslovna prostora, predviđene za „A“ energetski razred.

Oblik i veličina obuhvata
Zonu obuhvata čini građevinska čestica k.č. 4558/1, k.o. Vrapče. Navedena zona obuhvata je nepravilnog tlocrtnog oblika ukupne površine 4243,0m². Predmetna čestica sa sve četiri strane graniči s javnoprometnim površinama: s ulicom Oranice (na istoku), s ulicom Ivane Brlić Mažuranić (na jugu) i s ulicom Vrbovljanski put (na zapadu i sjeveru).

Veličina, površina i smještaj građevine na građevinskoj čestici

Na predmetnoj čestici izgradit će se zgrada stambeno-poslovne namjene sa 105 stambenih jedinica i 24 poslovna prostora na 6 nadzemnih etaža. Katnost planirane zgrade je 2Po+P+4+Uk. 

Namjena građevine i organizacija prostora
Zgrada je projektirana kao slobodnostojeća, stambeno-poslovne namjene. Nepravilnog je tlocrtnog oblika. Organizacijski se stambeno-poslovna zgrada sastoji od tri stubišne cjeline - dvije stambene i jedne poslovne. Prva stubišna cjelina je stambena i sadrži 64 stambene jedinice: 13 jedinica po katovima (1.-4.) te 12 jedinica na 5. uvučenom katu. Druga stubišna cjelina je stambena i sadrži 41 stambenu jedinicu: 9 jedinica po katovima (1.-4.) te 5 jedinica na 5. uvučenom katu. Treća stubišna cjelina je poslovna i sadrži ukupno 5 poslovnih prostora - po jedan na svakome katu zgrade. Prizemlje zgrade sadržava 19 poslovnih prostora koji imaju zasebne ulaze direktno s parcele i nalazi se na istoj razini kao i okolni teren uz zgradu. 

Uređenje građevinske čestice i promet
Neizgrađeni dio građevinske čestice oko građevine biti će kvalitetno hortikulturno uređen niskim i visokim zelenilom. Južni i zapadni dio čestice djelomično sadržava privatne vrtove na koje će izlaziti poslovni prostori u prizemlju. Kolni pristup na građevinsku česticu ostvarit će se s javne prometne površine ulice Oranice i Vrbovljanski put. Na sjevernom dijelu čestice organizirat će se promet u mirovanju - ukupno 45 parkirališnih mjesta namjenjenih poslovnim prostorima. Ulaz u podzemnu etažu je sa sjeverne strane preko natkrivene rampe s parkirališta na terenu. Podzemna garaža sastoji se od dva nivoa unutar kojih je smješteno 210 PGM (104 na etaži -1 i 106 na etaži -2). 

Fleksibilnost prizemlja
Prizemllje zgrade, unutar kojeg su predviđeni poslovni prostori, je podijeljeno na četiri cjeline unutar kojih je moguće međusobno spajanje poslovnih prostora. Time se dobiva mogućnost formiranja poslovnih prostora kojima se tako korisna površina može kretati od cca 40 do cca 950m².
 
Dokumenti:
vrh stranice