Prvi kat

  • Za prodaju
  • Rezervirano
  • Prodano
Kompas
Prvi kat

Ukupan broj stanova na etaži: 10

Popis stanova na etaži

Oznaka Sobnost Površina Status  
S.1.9. Trosobni 54,00 m2 Prodan
S.1.10. Trosobni 61,24 m2 Prodan
S.1.11. Dvosobni 44,08 m2 Prodan
S.1.12. Dvosobni 44,08 m2 Prodan
S.1.13. Dvosobni 44,08 m2 Prodan
S.1.14. Dvosobni 44,08 m2 Prodan
S.1.15. Trosobni 61,24 m2 Prodan
S.1.16. Trosobni 57,44 m2 Prodan
S.1.17. Četverosobni 89,19 m2 Prodan
S.1.18. Četverosobni 89,19 m2 Prodan

Ukupan broj spremišta na etaži 6

Popis spremišta na etaži

Oznaka Površina Status  
Sp10 1,31 m2 Prodan
Sp11 1,31 m2 Prodan
Sp12 1,31 m2 Prodan
Sp13 1,31 m2 Prodan
Sp14 2,01 m2 Prodan
Sp15 2,01 m2 Prodan
vrh stranice