Objekt Trnje

Objekt Trnje
Građevinska parcela stambeno-poslovne građevine koju gradimo nalazi se u naselju Trnje, na križanju Drinske ulice i Trnjanskog nasipa IV, na k.č.br. 3141/1, k.o. Trnje.
Glavni kolni i pješački pristup na parcelu je izravno iz Drinske ulice. S istočne strane omeđena je ulicom Trnjanski nasip IV (kolni i pješački ulaz), a sa zapadne i južne strane nalaze se susjedne građevine.

Samostojeća stambeno-poslovna zgrada smještena je na sjevernom dijelu građevinske čestice. Južni i istočni dio čestice predviđen je za rješenje prometa u mirovanju, sa ukupno 20 parkirališnih mjesta. Kolni pristup garaži sa nivoa -1 sa 19 garažnih parkirnih mjesta, je sa zapadne strane objekta.

Stambeno-poslovna zgrada se sastoji od jedne podzemne etažeprizemlja i 3 kata. Sadrži sveukupno 35 stambenih jedinica, od čega 4 prizemne stambene jedinice imaju mogućnost prilagodbe osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Ulaz u građevinu omogućen je sa zapadne strane, a opremljen je i dizalom prilagođenim osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Unutar podzemne etaže smještena je garaža s 19 garažnih parkirnih mjesta, i dio sa spremištima. Prizemlje je podijeljeno na stambeni dio, koji je povišen 1,20 m od nivoa okolnog terena zgrade i broji ukupno 8 stambenih jedinica, te na poslovni prostor u zapadnom dijelu zgrade, koji ima i dodatno i zaseban ulaz u odnosu na stambeni dio. Ostale etaže su isključivo stambene namjene, prvadruga etaža imaju, po 10 stambenih jedinica sa pripadajućim spremištima, dok je na trećoj etaži smješteno 7 stambenih jedinica.

Vrste i veličine stanova, stambenih jedinice jesu:
  • Dvosobni 40,00 – 44,00 m2,
  • Trosobni 52,00 – 78,00 m2,
  • Četverosobni 82,00 – 100,00 m2 .

Početak gradnje je ožujak 2015. godine, a završetak u travnju 2016. godine, dok se useljenje planira u svibnju 2016. Godine.

vrh stranice